top of page

HSB BOSTAD

Vi skapar det goda boendet.

HSB Bostad bygger nya bostadsrätter i Stockholm med bra lägen, genomtänkt arkitektur, moderna planlösningar och vacker ute- och innemiljö. Vi bygger dessutom bostadsrätter i sunda material som ser till hälsans och vårt klimats bästa. Vi vill ha nöjda bostadsrättsköpare. Därför har vi sett till att göra din affär till en lugn, trygg resa med tid för eftertanke och bra magkänsla.

DET GODA BOENDET

I 100 år har vi byggt för våra medlemmar.

HSB är en idéburen medlemsägd organisation som ända sedan starten 1923 baserat all verksamhet på en grundläggande tanke om att skapa ”det goda boendet” för medlemmarna. För HSB Bostad handlar ett gott boende om att bygga välplanerade funktionella lägenheter av hög kvalitet, men även om att skapa trygga, vackra och hållbara miljöer som främjar samverkan och gemenskap. HSB utformar bostäder med mjuka värden för att människor ska trivas och känna sig trygga.

Kampanjbild_utan_symbol_16x9.jpg

VARFÖR SKA DU VÄLJA HSB?

De flesta byggare lämnar huset så fort färgen torkat. Vi stannar kvar i styrelsen och förvaltar fastigheten, välj ett tryggt hem.

HSB tillsätter en styrelse som tar ansvar för bostadsrättsföreningens administration och ekonomi under byggtiden och fram till att de boende tar över. Bostadsrättsföreningen är medlem i HSB vilket innebär att den får professionell hjälp och stöd. Medlemskapet ger bostadsrättsföreningen möjlighet att ställa krav och påverka HSB. I alla HSBs bostadsrättsföreningar finns det en HSB-ledamot som ger stöd och kunskap till föreningens styrelse. HSB utser en professionell revisor med särskild kunskap om bostadsrättsföreningar. Som medlem i HSB har du och din bostadsrättsförening rätt att ta del av en mängd gemensamma avtal för inköp av produkter och tjänster. Det kan vara sådant som försäkringar, bonära tjänster som städning, tidningar och målarfärg. Vi erbjuder även föreningen förvaltningstjänster inom ekonomi, administration och teknisk förvaltning. När vi bygger har vi i åtanke att vi ska förvalta fastigheten och det gör att vi är särskilt måna om att bygga med hög kvalitet. Vi har lång erfarenhet, vilket bidrar till en ständig utveckling av det goda boendet i HSB.

 

 

GARANTIER

Tvåårsbesiktning

Ungefär två år efter inflyttningen görs en andra besiktning av en opartisk besiktningsman. Tvåårsbesiktningen gäller fel som har inträffat under garantitiden fram till denna tidpunkt och som entreprenö- ren anses vara ansvarig för.

Under garantitiden

Garantitiden är fem år. Strax innan garantitidens utgång har bostadsrättsföreningen rätt att kalla till en garantibesiktning. Entreprenören är skyldig att åtgärda eventuella fel som uppkommer under garantitiden som denne anses vara ansvarig för. Fel som inte är av större betydelse ska åtgärdas senast i samband med garantibesiktningen och större fel ska åtgärdas snarast. Du som bostadsrättshavare ansvarar för att anmäla fel i din bostad till felanmälan, som i sin tur ansvarar för att vidarebefordra dessa och påtala fel i fastigheten. För att tidigarelägga åtgärdande av fel som eventuellt uppkommer under garantitiden utförs även en så kallad två- årsbesiktning.

HSBs TRYGGHETSGARANTI

För dig som köper en ny bostadsrätt från HSB lämnas en trygghetsgaranti till bostadsrättsföreningen. Trygghetsgarantin innebär en större trygghet än vad lagen kräver. HSB förbinder sig att köpa eventuellt osålda lägenheter och därmed överta det ekonomiska ansvaret för dessa under sju år. Trygghetsgarantin gäller under sju år efter inflyttningen i bostadsrättsföreningens hus.

Trygghetsgarantin innebär att HSB garanterar att din bostadsrättsförening inte lider ekonomisk skada på grund av uteblivna insatser, upplåtelseavgifter eller årsavgifter om lägenheter blir osålda eller återlämnade.

bottom of page